Renovace balkónů

Právě provádíme renovaci balkónů v panelovém domě.

Jako první krok jsme provedli obroušení staré vrstvy ochraného nátěru pomocí diamantových kotoučů.

Druhým krokem bylo odstranění narušených částí konstrukce, do které zatékalo.

Po očistění jsme provedli opravu pomocí speciální malty s pryskyřicemi.

Dalším krokem je aplikace adhezního můstku na obroušený beton.

Po aplikaci můstku je potřeba provést utěsnění rohů pomocí lepícího tmelu SIKAFLEX 11 FC.

Dalším krokem bylo vyspádování povrchu pomocí venkovní mrazuvzdorné cementové stěrky s pryskyřicemi.

Nyní čekáme na vyzrání povrchu.